කුළුබඩු ගබඩාකරණයේ දී මෙම වායුරෝධී ගබඩාකරණ තාක්ෂණය භාවිතා කරන විදිය…

කුළුබඩු ගබඩාකරණයේ දී මෙම වායුරෝධී ගබඩාකරණ තාක්ෂණය භාවිතා කරන විදිය…

by
11 11 people viewed this event.

සාම්ප්‍රදායිකව ගොවින් හා ව්‍යවසායකයින් කුළුබඩු හෝ වෙනත් ද්‍රව්‍ය ඇසුරුම්කරණය හා ගබඩා කිරීමේදී භාවිතා කරන ලද ක්‍රමවේදයන් බොහොමයක් දුරට සාර්ථකත්වයෙන් අඩු මට්ටමක තමයි පැවතුනේ. මේ නිසාම ඔවුන් නව ක්‍රමවේදය වෙත අවධානයක් යොමු කල අතර ඒ අනුව දැනට වඩාත් සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් වන වායුරෝධී ගබඩාකරණය ( Hermetic storage) පිලිබද වූ නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් හදුනා ගන්න ලදී.

මෙම තාක්ෂණයේ විශේෂත්වය වන්නෙ මෙමගින් ගබඩා කිරිමට ලක් කර ද්‍රව්‍ය වලට බාහිර වායුගෝලීය තත්වයන් හා එහි සිටින ක්ෂුද්‍ර ජීවින් ගෙන ඇතිවිය හැකි හානි සාර්ථකව වලක්වා ගැනීමට ඇති හැකියාවයි. මෙමගින් ගබඩා කිරීම සදහා භාවිතා කරන බදුන් හෝ මළු වල ඇතුලත වායුගෝලීය තත්වයන් වෙනස් කරන අතර ඒ හරහා ඒම ගබඩා ඒකකය තුල පවතින ඔක්සිජන් වායු ප්‍රමාණයක් අඩු කිරිම හා කාබන් ඩයයොක්සයිඩ් වායු ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමත් ඒ හරහා ගබඩා ද්‍රව්‍ය වලට හානි කරන ජීවින් අක්‍රීය කිරීමත් සිදු කෙරේ.

කුළුබඩු ගබඩාකරණයේ දී මෙම වායුරෝධී ගබඩාකරණ තාක්ෂණය භාවිතා කරන විදිය දැනගන්න හෙට දින (2024.06.27) පෙරවරු 9.30 පැවත්වෙන මෙම පුහුණු වැඩසටහනට සජීව්ව සම්බන්ධ වෙන්න.

(Zoom ඔස්සෙ සම්බන්ධ වීමට අදාල සබැඳිය ( link) අද දිනය තුල මේ පෝස්ට් එකටම යාවත්කාලින කෙරේ.)

To register for this event email your details to admin@meetinghub.lk

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

2024-06-27 @ 09:30 AM
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends