දේශිය වැනිලා රසයෙන් ලෝකය ජය ගත හැකි ආකාරය…

දේශිය වැනිලා රසයෙන් ලෝකය ජය ගත හැකි ආකාරය…

by
28 28 people viewed this event.

ලොව දෙවැනියට මිලෙන් වැඩිම කුළුබඩු බෝගය එහෙමත් නැති නම් පානීය බෝගය ලෙස වැනිලා හදුන්වා දෙන්න පුලුවන්.

මේ වගේ සුවිශේෂී බෝගයක් සමගින්, සම්ප්‍රදායික රැකියා නියුක්තියෙන් ඔබ්බට ගිහින්, අභියෝගාත්මක ව්‍යවසායකත්වයේ මංපෙත තෝරා ගනිමින්, තම සුවිශේෂී නිෂ්පාදන සන්නාමකරණය හරහා දේශිය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර වෙළදපොල අතික්‍රමණය කල සුවිශේෂී ව්‍යවසායකයෙකු සමගින් වැනිලා සැකසීම වගේම වැනිලා නිෂ්පාදනය කර්මාන්තය ආශ්‍රිත දෙස් විදෙස් වෙලදපොල ප්‍රවණතා ගැන සාකච්ඡා කරන්නට අප සූදානම්.

දේශිය වැනිලා රසයෙන් ලෝකය ජය ගත හැකි ආකාරය දැනගන්න 2024.02.08 එනම් මේ බ්‍රහස්පතින්දා දින පෙරවරු 9.30 ට පැවත්වෙන අපගේ මෙම පුහුණු වැඩසටහනට සජීව්ව සම්බන්ධ වෙන්න.

Zoom ඔස්සෙ සම්බන්ධ වීමට පහත සබැඳිය ( link) භාවිතා කරන්න

https://us02web.zoom.us/j/86368901245…

Meeting ID: 863 6890 1245

Passcode: 317380

🔵 Facebook Live

🔴 YouTube Live බලාපොරොත්තුවන්න.

සම්පත්දායකත්වය

දිනේෂ් බණ්ඩාර හේරත්

Founder / owner

CSC vanilla (Pvt) ltd

CSC Vanilla

To register for this event please visit the following URL: https://us02web.zoom.us/j/86368901245...#success →

 

Date And Time

2024-02-08 @ 09:30 AM
 

Location

 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends